Ek Sham Shaheedon Ke Nam Rajsthani Mitra Mandal Bangalore Kavi Sammelan

Ek Sham Shaheedon Ke Nam Rajsthani Mitra Mandal Bangalore Kavi Sammelan

Date :  05 April 2019

Invited Poets :   Sampat Saral, Vineet Chauhan, Ashok Charan, Kavita Tiwari, Chetan Charchit

Venue of Kavi Sammelan :   Vijay Nagar Bangalore

Occasion of Kavi Sammelan :   Silver Jublee of Rajsthani Mitra Mandal, Vijaynagar

Kavi Sammelan Organiser : Rajsthani Mitra Mandal, Vijay Nagar, Bangalore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *