Agarwal Samaj Kavi Sammelan

Agarwal Samaj Kavi Sammelan

Invited Poets : Shambhu Shikhar, Vikas Baukhal, Bhuwan Mohini, Chetan Charchit, Shashikant Yadav, Buddhi Prakash Dadheech

Venue of Kavi Sammelan :  Narnaul, Haryana 

Date : 27 September 2022

Kavi Sammelan Organiser : Agarwal Samaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *