Akhil Bharatiya Kavi Sammelan Vidisha

Akhil Bharatiya Kavi Sammelan Vidisha

Date : 23 March 2021

Invited Poets : Vineet Chauhan, Manika Dube, Aman Akshar, Sunil Vyas, Rahul Sharma, Dhruv Sharma Bechain

Venue : Jaiprakash Manch Vidisha 

Organizer : Matribhoomi Yuwa Parishad 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *