Atal Kavyanjali Kavi Sammelan Varanasi

Atal Kavyanjali Kavi Sammelan Varanasi

Invited Poets : Gajendra Solanki, Shambhu Shikhar, Vijaylakshmi Samvedna, Ekta Bharati, Ashok Sundarani, Sudip Bhola, Pankaj Srivastav, Atul Vajpai, Radhakant Pandey, Damdar Banarasi, Anamika Walia, Sand Banarasi

Date : 25 December 2021

Occasion of Kavi Sammelan : Birth Anniversary of Atal Bihari Vajpai

Venue of Kavi Sammelan : Assi Ghat Varanasi

Kavi Sammelan Organiser :  Sanskriti Vibhag, Uttar Pradesh Sarkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *