Bahrain Mushaira & Kavi Sammelan

Bahrain Mushaira & Kavi Sammelan

Date : 13 January 2023

Invited Poets :  Haseeb Soz, Surendra Sharma, Wasim Barelavi, Amit Imam, Azm Shakiri, Khushbu Sharma, Sapna Moolchandani, Ehya Bhojpuri, Nisha Asrar, Shadab Ulfat, Aqeel Naumani, Nadeem Shad

Venue of Kavi Sammelan : Baharain 

Organiser of Kavi Sammelan : Sir Syed Educational & Cultural Society, Baharain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *