BPOC Kavi Sammelan

BPOC Kavi Sammelan

Date : 17 March 2022

Invited Poets : Kalpana Shukla, Pratap Faujdar, Popular Merathi, Manish Madhukar, Samiksha Singh Jadaun, Deepak Saini, Shambhu Shikhar

Kavi Sammelan Organiser : NHPC 

Venue of Kavi Sammelan : NHPC Lawn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *