Chanderi Kavi Sammelan

Chanderi Kavi Sammelan

Date : 19 December 2021

Invited Poets : Pankaj Angar, Pankaj Fankar, Manika Dube, Jani Bairagi, Vinod Pal, Akash Jain

Occasion of Kavi Sammelan : Warshik Vimanotsav

Venue of Kavisammelan : Mahavir Jain Dharmshala, Chanderi

Kavi Sammelan Organiser : Chandraprabh Digamber Jain Mandir, Hatkapur, Chanderi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *