Dadri Kavi Sammelan Ballia

Dadri Kavi Sammelan Ballia

Invited Poets :   Swayam Srivastav, Pallavi Tripathi, Gajendra Solanki, Sudeep Bhola, Atul Vajpai, Damdar Banarasi, Prakhyat Mishra, Prashant Singh, Reena Jha

Date : 23 November 2022

Venue of Kavi Sammelan :  Ballia Uttar Pradesh

Kavi Sammelan Organiser :  Nagar Paliak Parishad Ballia, UP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *