Dainik Jagran Kavi Sammelan, Varanasi

Dainik Jagran Kavi Sammelan, Varanasi

Invited Poets :   Suresh Awasthi, Kumar Vishwas, Shweta Singh, Kalim Qaiser, Prakhyat Mishra, Anil Chaubey, Dilip Dube

Date :  25 July 2019

Venue of Kavi Sammelan :  Badalalpur Varansai

Occasion of Kavi Sammelan :  Dainik Jagran Kavi Sammelan

Kavi Sammelan Organiser :  Dainik Jagran Newspaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *