Dankaur Kavi Sammelan

Dankaur Kavi Sammelan

Invited Poets : Sudeep Bhola, Arun Gemini, Nawaz Deobandi, Tahir Faraz, Mahendra Ajnabi, Pankaj Dikshit, Ved Prakash Ved, Mahendra Sharma, Anil Agrwanshi, Deepak Saini

Venue of Kavi Sammelan :  Dankaur, Uttar Pradesh

Date : 30 August 2022

Kavi Sammelan Organiser : Shri Dron Gaushala Dankaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *