Delhi University Kavi Sammelan

Delhi University Kavi Sammelan

Date : 21 February 2019

Invited Poets : Gajendra Solanki, Mumtaz Nasim, Prakhyat Mishra, Sambhu Shikhar

Venue of Kavi Sammelan : Delhi University

Kavi Sammelan Organiser : Prabhat Deen Dayal Upadhyay Lok Kalyan Foundation 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *