Dol Mela, Baran Kavi Sammelan

Dol Mela, Baran Kavi Sammelan

Date :  28 Sepetember 2019

Invited Poets : Satyanarayan Sattan, Kavya Mishra, Anjum Rehbar, Surendra Yadavendra, Shashikant Yadav, Bhagwan Sahay, Devendra Vaishnav, Neeraj Yadav, Ramesh Panchal, Nathu Lal Nidar

Venue of Kavi Sammelan :  Baran Rajsthan

Occasion of Kavi Sammelan : Dol Mela Baran

Kavi Sammelan Organiser : Nagar Parishad, Baran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *