Eta Kavi Sammelan

Eta Kavi Sammelan

Date : 12 February 2019

Invited Poets : Anamika Amber, Laturi Latth, Dhruvendra Bhadoria, Rajkumar BHarat, Rajiv Raj, Mukesh Srivastav, Komal Najuk, Geeta Geet, Sabras Mursani, Ajay Atal, Yashpal Yash, Sukhdev Saral

Venue of Kavi Sammelan : Eta, UP

Occasion of Kavi Sammelan : Jain Kavi Sammelan

Kavi Sammelan Organiser : Shri Sanmati Sagar Sewa Samiti, Eta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *