Eta Mahotsav Kavi Sammelan

Eta Mahotsav Kavi Sammelan

Date : 04 February 2023

Invited Poets :  Shlesh Gautam, Hariom Panwar, Vishnu Saxena, Gauri Mishra, Sarla Sharma, Sunehari Lal Turant, Surendra Sarthak, Sudeep Bhola

Venue of Kavi Sammelan : Eta, Uttar Pradesh 

Occasion of Kavi Sammelan :  Eta Mahotsav 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *