Gangaur Mahotsav Kavi Sammelan Kakroli

Gangaur Mahotsav Kavi Sammelan Kakroli

Invited Poets :  Vishnu Saxena, Shanti Toofan, Anil Agrwanshi, Yogita Chauhan, Dinesh Dehati, Hariom Panwar, Sunil Vyas, Vineet Chauhan, Sampat Sureela, Satish Acharya

Date :  10 April 2019

Occasion of Kavi Sammelan :  Gangaur Mahotsav

Venue of Kavi Sammelan :   Kankroli

Kavi Sammelan Organiser :  Rajsamand Nagar Parishad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *