Geet Chandani Kavi Sammelan

Geet Chandani Kavi Sammelan

Date : 07 October 2017

Venue Kavi Sammelan : Jai Club Lawn, Ashok Marg, C Scheme, Jaipur

Invited Poets : Surendra Dube, Kirti Kale, Shiv Kumar Archan, Rajeev Raj, Sanjeev Mishra, Aman Akshar, Hansraj Chaudhary, Rashmi Shakya, Megh Shyam Megh

Kavi Sammelan Organizer : Tarun Samaj, Jaipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *