Guna Kavi Sammelan

Guna Kavi Sammelan

Date : 30 September 2017

Venue Kavi Sammelan : Shimla Marrige Garden, Guna, Madhya Pradesh

Invited Poets : Shailesh Lodha, Anamika Jain Amber, Saurabh Jain Suman, Dinesh Diggaj, Deepak Parrek, Parth Naveen

Kavi Sammelan Organizer : Radheshyam Rathore Muniya 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *