Hasya Kavi Sammelan, Mumbai

Hasya Kavi Sammelan, Mumbai

Date : 23 September 2017

Venue Kavi Sammelan : Neharu Center Prekshagrih, Mumbai

Invited Poets : Dinesh Bawra, Rohit Sharma, Surender Sharma, Ghanshyam Agarwal, Ashok Sundarani

Kavi Sammelan Organizer : Sangeet Kala Kendra, Mumbai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *