Hind Prahari Indore Kavi Sammelan

Hind Prahari Indore Kavi Sammelan

Date :  24 April 2022

Invited Poets :  Aman Akshar, Shambhu Shikhar, Gajendra Priyanshu, Gaurav Chauhan, Abhay Nirbhik, Shahsikant Yadav, Hariom Panwar

Kavi Sammelan Organiser :  Hind Prahari

Venue of Kavi Sammelan :  Indore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *