Hindi Diwas Kavi Sammelan at PUSA New Delhi

Hindi Diwas Kavi Sammelan at PUSA New Delhi

Date : 20 Oct 2021

Event venue : A P Shinde Auditorium, NASC, PUSA

Occasion : Rajbhasha Puraskar Vitran Samaroh

Poets : Chirag Jain, Mahendra Ajanabi, Shambhu Shikhar, Padmini Sharma, Rasik Gupta

Manch Sanchalan : Chirag Jain

Kavi Sammelan Organizer : Bharatiya krishi Anushadhan parishad

Chief Guest : Manoj Tiwari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *