Ichalkaranji Kavi Sammelan

Ichalkaranji Kavi Sammelan

Invited Poets : Shambhu Shikhar, Shashi Kant Yadav, Sudeep Bhola, Anamika Ambar, Aman Akshar, Saurabh Suman, Kailash MAndela

Venue of Kavi Sammelan :  Ichalkaranji, Maharashtra

Date : 25 June 2022

Kavi Sammelan Organiser : Ritary Clubof Ichalkaranji, Maharashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *