IFFCO Kavi Sammelan

IFFCO Kavi Sammelan

Date : 15 April 2022

Invited Poets :  Shambhu Shikhar, Shashi Kant Yadav, Sampat Saral, Manohar Manoj, Hemant Pandey, Aman Akshar

Venue of Kavi Sammelan : Phoolpur

Kavi Sammelan Organiser :  IFFCO

Occasion of Kavi Sammelan :  Ram Mandir 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *