Indore Kavi Sammelan

Indore Kavi Sammelan

Invited Poets Shyam Sundar Palod, Shambhu Shikhar, Rana Tabassum, Ashok Charan, Jagdish Solanki, Himanshu Bawander

Venue of Kavi Sammelan :  Baraut , Uttar Pradesh 

Date : 10 September 2022

Kavi Sammelan Organiser : Madhav Vidya Peeth Ahilya Nagara, Vaishali, Indore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *