Jain Samaj, Eta Kavi Sammelan

Jain Samaj, Eta Kavi Sammelan

Date : 07 September 2017

Kavi Sammelan Organiser : Digamber Jain Samaj, Eta

Venue of Kavi Sammelan : Jain Mela PAndal, Ghantaghar Chauk, Eta

Invited Poets : Anil Agrawanshi, Gaurav Chauhan, Ajay Anjam, Vindo Rajyogi, Meera Dixit, Vikash Baukhal, Mohan Muntazir, Kamal Agney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *