Jain Samaj Vadodara Kavi Sammelan

Jain Samaj Vadodara Kavi Sammelan

Date : 08 January 2023

Invited Poets : Chirag Jain, Kamlesh Jain Basant, Sonal Jain, Shweta Singh, Dinesh Diggaj, Pawan Jain, Ashish Anal

Manch Sanchala : Chirag Jain

Venue of Kavi Sammelan : Vadodara, Gujrat

Kavi Sammelan Organiser: Jain Samaj Vadodara

Occasion of Kavi Sammelan : Panchkalyan Pratishtha Mahotsav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *