Jhabua Kavi Sammelan

Jhabua Kavi Sammelan

Date : 02 September 2017

Venue Kavi Sammelan : Rajwada Chauk Jhabua

Invited Poets : Prerna Takrey, Atul Jwala, Dinesh Banti, Asim Shukla, Kailash Mandela, Shambhu Singh Manhar, Dheeraj Sharma 

Kavi Sammelan Organizer : Sarwjanika Ganesh Utsav Samiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *