Just Hasyam Kavi Sammelan, Udaipur

Just Hasyam Kavi Sammelan, Udaipur

Date : 19 September 2017

Venue Kavi Sammelan : Bharatiya Lok Kala Mandir, Udaipur

Invited Poets : Surendra Sharma, Ras Bihari Gaur, Rahat Indori, Shashi Kant Yadav, Suman Solanki, Deepak Pareek

Kavi Sammelan Organizer : LIC and Ajmer Literary Society, Ajmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *