Kalki Mahotsav Mushair & Kavisammelan

Kalki Mahotsav Mushair & Kavisammelan

Date : 12 November 2021

Venue Kavi Sammelan : Shri Kalkidham, Enchoda, Kamboh, Sambhal

Invited Poets : Anamika Jain Amber, Padmini Sharma, Khushboo Sharma, Jameel Asgar, Vikas Bhaukal, Vishnu Saxena, Khursheed Haider

Kavi Sammelan Organizer : Kalki Mahotsav 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *