Kanpur Kavi Sammelan

Kanpur Kavi Sammelan

Date : 18 October 2021

Invited Poets : Hariom PanwarGunveer Rana, Ruchi Chaturvedi, Gajendra Priyanshu, Shashikant Yadav, Mumtaz Naseem, Suraj Roy Suraj, Suresh Awasthi, Hemant Pandey, Pankaj Sharma, Sarvesh Asthana, Ankit Tomar, Sateesh Prabhu

Venue Kavi Sammelan : Harmohan Singh Sabhagar, Kanpur

Organisers of Kavi Sammelan : Harmohan Singh Yadav Memorial Trust 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *