Kavya Kalash Talod

Kavya Kalash Talod

Invited Poets : Kumar Vishwas, Padmini Sharma, Shambhu Shikhar, Vikas Baukhal, Bhuwan Mohini, Kushal Kushwaha, Prakhyat Mishra, Ashish Anal

Venue of Kavi Sammelan :  Talod 

Date : 27 May 2022

Kavi Sammelan Organiser : Digamber Jain Samaj Baraut 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *