Kavya Kumbh Kavi Sammelan

Kavya Kumbh Kavi Sammelan

Date : 18 December 2021

Invited Poets : Suresh Awasthi, Vijaylakshmi Samvedna, Kaleem Qaiser, Madan Mohan Samar, Shlesh Gautam, Anuj Tiwari, Vishnu Saxena

Occasion of Kavi Sammelan : Kavya Kumbh

Venue of Kavi Sammelan : Prayagraj

Kavi Sammelan Organiser : Kailash Gautam Smriti Sansthan, Prayagraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *