Kekari Kavi Sammelan

Kekari Kavi Sammelan

Invited Poets : Kumar Vishwas, Padmini Sharma, Buddhi Prakash Dadheech, Sampat Saral, Bhuwan Mohini, Ashok Charan, Kamal Kishore Maheshwari, Sunil vyas

Venue of Kavi Sammelan :  Kekari, Rajasthan

Date : 03 September 2022

Kavi Sammelan Organiser : Krishi Upaj Mandi, Kekari, Rajsthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *