Kidwai Nagar Kanpur Kavi Sammelan

Kidwai Nagar Kanpur Kavi Sammelan

sant

Date :  24 September 2017

Venue Kavi Sammelan : K K Girls Inter College, Kidwai Nagar, Kanpur

Invited Poets : Wasim Barelavi, Munawwar Rana, Vishnu Saxena, Sampat Saral, Vinit Chauhan, Anu Sapan, Sarvesh Asthana, Akhilesh Ilahabadi, Ansar Kambari, Pramod Tiwari, Santosh Anand

Kavi Sammelan Organizer : Apke Dost Samajik Sanstha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *