Lalquila Rashtriya Kavi Sammelan

Lalquila Rashtriya Kavi Sammelan

Date : 04 February 2017

Invited Poets : Anju Jain, Anu Sapan, Abhay Singh Nirbhik, Asokh Bhati, Sonaroopa Visahl,Adarsh Kumar Inklab, Ashish Soni, Kamlesh Sharma, Kavita Kiran, Kavita Tiwari, Kunwar Bechain, Kumar Manoj, Gunveer Rana, Pankaj Palash, Pankaj Prasoon, Banaj Kumar Banaj, Balveer Singh Karun, Rachit Dixit, Ramesh Muskan, Rajendra Rajan, Rao Ajatshatru, Dr, Wariza, Shambhu Shikhar, Sampat Saral, Sudeep Bhola, Surendra Dube, Suresh Neerav

Venue : Lalquila, Delhi

Occasion of Kavi Sammelan :  Republic Day

Kavi Sammelan Organiser : Hindi Academy And Delhi Government

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *