Mahendragarh Kavi Sammelan

Mahendragarh Kavi Sammelan

Date : 24 February 2019

Invited Poets : Yogendra Sharma, Sumit Mishra, Priyanka Rai, Ashok Batra, Sundar Kataria, Vikas Yash Kirti

Venue of Kavi Sammelan : Mahendragarh

Occasion of Kavi Sammelan : In the Memory of Hariprakash Joshi 

Kavi Sammelan Organiser : Hariyana Kala Parishad and Samna Atr Cultural Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *