Mansarovar kavi Sammelan, Jaipur

Mansarovar kavi Sammelan, Jaipur

Date : 20 December 2017

Invited Poets : Ramesh Muskan, Ashok Chakradhar, Shashank Prabhakar, Banaj Kumar Banaj, Gopal Das Neeraj

Venue of Kavi Sammelan : IIRM Auditorium, Mansarovar, Jaipur 

Kavi Sammelan Organiser : Gulmohar Sahityik Ewam Sanskritik Sansthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *