Muraina Kavi Sammelan

Muraina Kavi Sammelan

Date : 16 December 2017

Invited Poets : Ompal Singh Nidar, Bhagwan Makrand, Dinesh Diggaj, Shashikant Yadav, Gauri Mishra, Kamlesh Sharma, Preeti Agarwal, Sateesh Madhup, Rajkishore Raj

Vanue of Kavi Sammelan : Muraina , MP

Kavi Sammelan Organiser : Nagarpalika Nigam, Muraina, Madhya Pradesh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *