Nageshwar Jain Kavi Sammelan

Nageshwar Jain Kavi Sammelan

Date : 19 February 2022

Invited Poets :  Shashikant Yadav, Pankaj Dikshit, Aman Akshar, Arjun Alhad, Shivani Sharma

Kavi Sammelan Organiser : Jain Shwetambar Malwa Mahasangh

Occasion of Kavi Sammelan :  Adhyatmik Kavi sammelan

Venue of Kavi Sammelan :  Nageshwar MP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *