Nagpur Kavi Sammelan

Nagpur Kavi Sammelan

Date : 26 November 2017

Venue Kavi Sammelan : Nagpur

Invited Poets : Madan Mohan Samar, Priyanka Rai, Vaishali Shukla, Suresh Awasthi, Pushpak Deshmukh, Kaushal Saxena

Kavi Sammelan Organizer : Dhyan Dhamm, Bhuddeshiya Vikas Sansthan, Nagpur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *