Panchkalyan Pratishtha Mahamahotsav Kavi Sammelan

Panchkalyan Pratishtha Mahamahotsav Kavi Sammelan

Date : 25 November 2021

Venue Kavi Sammelan : Madhya Pardesh

Invited Poets : Anamika Amber, Saurabh Suman, Namrata Jain, Ashok Charan, Shashi Kant Yadav, Pankaj Fankar, Vinod Pal

Kavi Sammelan Organizer : Pratishtha Mahotsav Samiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *