Rashtriya Kavi Sammelan in Bhopal

Rashtriya Kavi Sammelan in Bhopal

Event Title : Rashtriya Kavi Sammelan

Poets : Arun Gemini, Sampat Saral, Madan Mohan Samar, Chirag Jain, Pawan jain, Ashok Sundarani, Ruchi Chaturvedi, Tanu Jain

Kavi Sammelan Organizer : Guru vandana Mahotsava Samiti, Bhopal

Event Venue : Muktakash manch, Ravindra Bhawan, Bhopal

Occasion : Acharya Vidyasagar Amrit mahotsava

Date : 31 Oct 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *