Sahitya Ajjtak Kavi Sammelan

Sahitya Ajjtak Kavi Sammelan

Invited Poets :   Kumar Vishwas, Shikha Pachauri, Alok srivastav, Rajesh Reddy, Satlaj rRahat, Sheen Kaaf Nijam, Nawaz Deobandi, Waseem Barelavi

Date : 20 November 2022

Venue of Kavi Sammelan : Major Dhyan Chand Stadium, Delhi 

Kavi Sammelan Organiser : Sahutya Aaj Tak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *