Sansad Khel Kumbh Basti Kavi Sammelan

Sansad Khel Kumbh Basti Kavi Sammelan

Date : 21 November 2021

Invited Poets : Kumar Vishwas, Chetan Charchit, Suman Dube, Madan Mohan Samar, Kamlesh Sharma

Kavi Sammelan Organiser : Harish Dwivedi, Sansad BJP, Basti

Venue of Kavi Sammelan : Amar Shaheed Satyawan Singh Stadium

Occasion of Kavi Sammelan : Sansad Khel Mahakumbh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *