Satna Shaheed Samman Kavi Sammelan

Satna Shaheed Samman Kavi Sammelan

Date : 24 March 2022

Invited Poets : Aman Akshar, Ashok Charan, Kalpana Shukla, Parth Navin, Ram Bhadawar, Sudip Bhola

Kavi Sammelan Organiser :  Shaheed Diwas Ayojan Samiti, Uchehar Satna, MP

Occasion of Kavi Sammelan : Shaheed Samman 

Venue of Kavi Sammelan :  Satna Madhya Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *