Shahid Diwas Bhilwara Kavi Sammelan

Shahid Diwas Bhilwara Kavi Sammelan

Date : 22 March 2022

Invited Poets : Path Navin, Ashok Charan, Sohan Chaudharu, Sabiah Asar, Narayan Bhdla, Rameshwar Ramesh, Deepak Pareek 

Kavi Sammelan Organiser : Shri Krishna Gausewa Dham Harani Mahadev Bhilwara

Venue of Kavi Sammelan : Shri Krishna Gausewa Dham Harani Mahadev Bhilwara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *