Shahjahanpur Kavi Sammelan

Shahjahanpur Kavi Sammelan

Invited Poets :  Poonam Mishra, Vishehs Sharma, Pramod Pankaj, Utkarsh Uttam

Date : 04 November 2022

Venue of Kavi Sammelan :  Shahjahanpur UP

Kavi Sammelan Organiser : Ramleela Prabandhan Samiti Banda, UP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *