Sihor Kavi Sammelan

Sihor Kavi Sammelan

Invited Poets :  Shambhu Shikhar, Sumitra Saral, Munna Battery, Anjum Rehbar, Gaurav Sharma, Guru saxena, Pankaj Subeer, Shahsikant Yadav

Date :17 November 2022

Venue of Kavi Sammelan : Lisa Talkies Sihor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *