Surat Kavi Sammelan

Surat Kavi Sammelan

Date : 06 January 2023

Invited Poets : Ajatshatru, Sonal Jain, Ramesh Muskan, Parth Navin, Nishamuni Gaur, Kamlesh Jain Vasant, Ashok Nagar, Yogendra Sharma, Ranjit Rana

Venue of Kavi Sammelna : Surat, Gujrat

Kavi Sammelan Organiser : Smt. Shantaben Haribhai Gajera Charitable Trust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *