Surendra Sharma in Delhi Kavi Sammelan

Surendra Sharma in Delhi Kavi Sammelan

Date : 13 October 2021

Invited Poets : Surendra Sharma, Anamika Jain Amber, Mahendra Ajnabi, Saurabh Jain Suman. Pankaj Angar, Kushal Kushwaha

Venue of Kavi Sammelan : JMD Tent Japani Park, Delhi

Organiser of Kavi Sammelan : Nav Shri Ramleela Mahotsav, Delhi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *