Taj Mahotsav Kavi Sammelan 2022

Taj Mahotsav Kavi Sammelan 2022

Date : 29 March 2022

Invited Poets :  Vishnu Saxena, Vineet Chauhan, Ruchi Chaturvedi, Shlesh Gautam, Akhilesh Mishra, Shambhu Shikhar, Sarla Sharma, Dinesh Deogharia, Lakshmi Narayan Gupt, Susheel Sarit, Gireesh Paliwal, Ram Bhadawar

Kavi Sammelan Organiser :  Agra Vikas Pradhikaran

Occasion of Kavi Sammelan : Taj Mahotsav

Venue of Kavi Sammelan :  Agra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *